Conex

Infrysning

Det teknologiska tillvägagångssättet vid infrysningen följer IQF systemet med kapaciteten på 6 ton i timmen. Det går ut på att fisken fryses in individuellt i saltvattnet tills temperaturen uppnår -18ºC invid benet. Därefter flyttas den till en tunnel med -40ºC varmed den får glasyren som skyddar produkten från uttorkning. Tack vare detta infrysningssystem behåller fisken alla sina naturliga egenskaper. Hela infrysningsprocessen från det moment då råvaran tillförs produktionskedjan till inpackningen tar maximalt 15 minuter. Den korta infrysningsvägen är utomordentligt viktig - den förhindrar att det bildas större iskristaller inom produkten, som väsentligt kan inverka på kvaliteten. Vi kan årligen tillverka 6 000 ton småfisk i olika inpackningar och dimensioner såsom kartongboxar eller plastpåsar.

Insaltning

Den färska ansjovisen eller sardinen som fångats samma dag saltas in, täcks på båten med is och transporteras i kylrum till produktionsanläggningen där bearbetningsprocessen genast tar vid. Bearbetningen sker under kontrollerade förhållanden så att råvaran behåller den ursprungliga kvaliteten och fräschören. Rensning av fisken, huvudet och inälvorna samt insaltning utförs för hand för att öka användbarheten och produktens kvalitet. De salta produkterna förvaras i kamrar med en genomsnittlig temperatur upptill 17ºC där en kontrollerad mognadsprocess tar vid. Vi beabetar årligen 2 500 ton saltad ansjovis som förvaras i plasthinkar eller plåtförpackningar om 5 och 10 kg. Den insaltade ansjovisen kan bearbetas efter köparens recept, med möjlighet till kontroll genom dennes teknologer.

Konservering

Adriano premium är en begränsad serie av konserverade sardiner som garanterar ypperlig kvalitet och utomordentligt naturlig smak. Beteckningen premium betonar att produktionen grundas exklusivt på färsk Adriasardin som fångats samma dag. Sardiner utan huvud, inälvor och stjärtfena paketeras för hand för att erhålla en högkvalitativ produkt. Adriano premium kan anpassas till marknadens behov, såväl i fråga om typer av plåtkonserver som fiskens storlek. De producerade sardinernas storlek varierar mellan 30 - 80 st/kg, dvs. från 4 till 12 stycken per konserv, beroende på typ av konserv. Vi kan årligen tillverka 25 miljoner konserver av typ EUROCLUB 90 gr, 115 gr, 120 gr samt Dinglez 115 gr och 125 gr. Produkterna uppfyller marknadens mycket högt ställda krav.